Met dit seminar willen we de discussie over aanbestedingen naar een hoger plan tillen en bijdragen aan oplossingen.
 

Vincent Krabbendam
Hoofdredacteur Infrasite.nl

Beter Infra-aanbesteden

Halen we wel uit infra-aanbestedingen wat er in zit? Moet er meer aandacht en waardering komen voor alles waar infra positief aan kan bijdragen, zoals duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid en welvaart? En moet dat dan met meer geld, met anders aanbesteden of is er een heel andere aanpak nodig? Daarover ging het online Infrasite Seminar op donderdag 17 februari 2022.

PROGRAMMA

Programma en sprekers

Terwijl infrastructuur kan bijdragen aan allerlei vormen van welvaart, staan de budgetten voor het bouwen en onderhouden ervan zwaar onder druk. Is die toegevoegde waarde dan wel haalbaar en wenselijk? Daar gingen zes topsprekers hun licht over laten schijnen.

 • Philip van Nieuwenhuizen van MKB Infra trapt de bijeenkomst af met zijn visie op de meerwaarde van infrastructuur.
 • Namens Altura analyseert Matthijs Huiskamp actuele aanbestedingen op de rol van prijs en kwaliteit.
 • Joost Haest van Severijn Hulshof schetst het juridische kader en gaat in op actuele rechtszaken over infra-aanbestedingen.
 • Marten Klein, directielid van het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam, legt uit welke kansen en mogelijkheden hij ziet vanuit een grote opdrachtgever.
 • Namens Van Gelder legt Civiel-directeur Leendert Ripping uit hoe een grotere infrabouwer omgaat met de uitdagingen die deze dag centraal staan.
 • Leonie Koops verkent als sectorhoofd Infrastructuur & Mobility van Witteveen+Bos de mogelijkheden om infrastructuur anders te waarderen en om een meer programmatische aanpak toe te passen.

Voor wie?

Deze seminar is voor professionals uit de grond-, weg- en waterbouw en de bredere infrasector. Zoals onder andere:

 • Overheden
 • Bouwbedrijven
 • Kennisinstellingen
 • Opdrachtgevers
 • Spelers in de energiesector
 • Infrabeheerders

Organisatie